RAU

vegetables
  • Steamed morning gloryVND 30,000Rau muống luộc
  • Sauteéd morning glory with garlicVND 40,000Rau muống xào tỏi
  • Sauteéd morning glory with beefVND 65,000Rau muống xào thịt bò
  • Sauteéd Thien ly flowers with garlicVND 50,000Hoa thiên lý xào tỏi
  • Sauteéd Thien ly flowers with beefVND 80,000Hoa thiên lý xào thịt bò
  • Sauteéd mixed vegetables with garlicVND 50,000Rau xào thập cẩm

234 Bùi Viện,
Phường Phạm Ngũ Lão,
Q1, TP.HCM
Hoquangman@gmail.com

09 03 01 21 23
08 62 91 68 77