KHAI VỊ

starter
  • French friesVND 35,000Khoai tây chiên
  • Fresh spring rolls (shrimp and pork)VND 40,000 / 5pcsGỏi cuốn
  • Five Oysters spring rolls (pork & shrimp) VND 45,000 / 5pcsChả giò Five Oysters
  • Seafood spring rollsVND 55,000 / 5pcsChả giò hải sản
  • Seafood SoupVND 40,000Súp hải sản
  • Crab and corn soupVND 40,000Súp bắp cua
  • Crab and asparagus soupVND 40,000Súp măng tây cua
  • Purple yam soupVND 40,000Canh khoai mỡ

234 Bùi Viện,
Phường Phạm Ngũ Lão,
Q1, TP.HCM
Hoquangman@gmail.com

09 03 01 21 23
08 62 91 68 77