DESSERTS

fruit
  • Seasonal fruitsVND 30,000Trái cây theo mùa
  • Mango flambéVND 50,000Xoài đốt rượu rum
  • Banana flambéVND 50,000Chuối đốt rượu rum
  • Ice creamVND 30,000kem
  • Sweet tofu soupVND 30,000Chè/Tàu hủ

234 Bui Vien,
Pham Ngu Lao Ward,
District 1, HCM city
Hoquangman@gmail.com

09 03 01 21 23
08 62 91 68 77